تلفن اینترنتی VoIP

تکنولوژی ویپ با استفاده از بستر اینترنت امکان برقراری تماس تلفنی با کیفیت و پایدار را بدون پرداخت هزینه ارتباط از طریق مخابرات را فراهم می سازد. این نوع تماس بلافاصله برقرار شده و کیفیت صدای آن به مراتب بالاتر تماس معمولی می باشد. منشی پزشک میتواند در سریع ترین زمان ممکن و در هرنقطه با استفاده از این قابلیت با پزشک مطب و همچنین با کارشناسان پشتیبانی ویپ در ارتباط باشد.

مزیت ها و امکانات سیستم تلفنی ویپ به شرح زیر می باشد:

 • انتقال مستقیم به یک شماره خاص forwarding
 • ارسال مستقیم تماس به یک voicemail
 • ارسال پیغام اشغال بودن مشترک به تماس گیرنده
 • امکان سرویس در دسترس نبودن مشترک
 • Caller ID
 • CALLWAITING
 • REPEATDILING
 • RETURNCALL
 • THEE OR FIVE WAY DILING
 • پنل مدیریت )قابل کنترل شبکه توسط مدیر)
 • امکان برقراری کنفرانس تلفنی
 • امکان استفاده از نرم افزار تلفنی
 • امکان شماره گیری سریع امکان ایجاد صندوق صوتی